Skip to content
Pokaż menu

Regulamin 'Koncert życzeń'

1. Warunkiem emisji życzeń jest złożenie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz dołączenie potwierdzenia wpłaty Daru Serca.

2. Zgłoszenia dostarczane drogą pocztową należy wysyłać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem (weryfikacja na podstawie pieczątki pocztowej).

3. W przypadku niedostosowania się do powyższego punktu oraz wyczerpanej ilości zgłoszeń przyporządkowanej do danego odcinka, redakcja ma prawo do zmiany terminu emisji nadesłanych życzeń.

4. Życzenia można zamawiać listownie lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Tv Trwam.

5. Osoba zamawiająca życzenia jest zobowiązana do poinformowania solenizanta o terminie emisji życzeń na antenie Tv Trwam. 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru repertuaru muzycznego oraz do redagowania życzeń. 

7. Fotografie muszą spełniać wymogi techniczne i po emisji nie są odsyłane do nadawcy. 

8. Nie ma możliwości zamawiania płyty DVD z nagraniem Koncertu Życzeń.